Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4282

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
21.10.2013 2012/6 Rådgivende sak BossNett AS Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TINS
18.03.2014 2012/9 Rådgivende sak Kongsvinger kommune Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort LEAA
11.08.2014 2013/1 Rådgivende sak Saltdal kommune Avvisning av leverandør Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort PEAA
01.09.2014 2013/4 Rådgivende sak Tromsø kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LIRA
01.09.2014 2013/5 Rådgivende sak Bjerkreim kommune Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort PEAA
08.10.2014 2013/9 Rådgivende sak Rana kommune Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOKN
26.02.2015 2014/1 Rådgivende sak Statens vegvesen Region Øst Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5 Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EIRI
15.01.2015 2014/2 Rådgivende sak VEFAS IKS Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort LIRA
09.12.2014 2014/6 Rådgivende sak Romerike Avfallsforedling IKS Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort LEAA
07.02.2014 2014/7 Rådgivende sak Hordaland fylkeskommune v/Skyss Avvisning av tilbud Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort TINS