Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4429

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
13.02.2024 2023/970 Rådgivende sak Abakus AS Avvisning av tilbud Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort MIHE
28.10.2003 2003/203 Rådgivende sak Abakus AS - kommunene Alvdal, Dovre, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
29.04.2003 2003/52 Rådgivende sak Aetat Arbeidsdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
17.03.2004 2004/58 Rådgivende sak Aetat Arbeidsdirektoratet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
27.05.2003 2003/28 Rådgivende sak Aetat Buskerud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MGM
25.10.2004 2004/207 Rådgivende sak Aetat Flekkefjord Annet Brudd på regelverket Avgjort KDT
23.08.2004 2003/262 Rådgivende sak AETAT Halden De generelle kravene i § 5, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort MGM
30.05.2003 2003/33 Rådgivende sak Aetat i Oppland og Fylkestrygdeetaten i Oppland Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling Avgjort
14.01.2005 2004/37 Rådgivende sak Aetat Kristiansand Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
11.12.2006 2005/302 Rådgivende sak Aetat Kristiansand Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort RSA
1 2 3 443