Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3703

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.11.2010 2010/23 Rådgivende sak Helse Sunnmøre HF Brudd på regelverket Avgjort LMI
24.01.2011 2010/41 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.01.2011 2010/48 Rådgivende sak Hammerfest kommune Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
14.02.2011 2010/64 Rådgivende sak Os kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LIVE
22.12.2010 2010/71 Gebyrsak Sørlandet sykehus HF Kristiansand Brudd på regelverket Avgjort bebr
21.02.2011 2010/91 Rådgivende sak Bergen Kommunale Bygg Brudd på regelverket Avgjort LIVE
07.02.2011 2010/96 Rådgivende sak Politiets data- og materielltjeneste Brudd på regelverket Avgjort elgj
02.05.2011 2010/99 Rådgivende sak Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum Brudd på regelverket Avgjort ABJ
09.05.2011 2011/14 Gebyrsak Oppegård kommune Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort INSL
04.04.2011 2011/28 Prioritert rådgivende sak Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer Brudd på regelverket Avgjort LIVE
1 2 3 371