Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4409

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.09.2023 2023/293 Rådgivende sak Vygruppen AS Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
19.02.2024 2023/744 Rådgivende sak Vygruppen AS De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort SATO
06.07.2005 2004/218 Rådgivende sak Vox Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KDT
02.12.2020 2020/504 Rådgivende sak Voss kyrkjelege fellesråd Tildelingsevaluering Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MAMY
11.04.2005 2004/86 Rådgivende sak Voss kommune De generelle kravene i § 5, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANS
20.04.2015 2015/16 Prioritert rådgivende sak Voss kommune Annet, De generelle kravene i § 5, Endring av konkurransegrunnlag Brudd på regelverket Avgjort IDFR
08.11.2004 2003/270 Rådgivende sak Voss kommune Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANS
20.05.2014 2012/166 Rådgivende sak Voss kommune De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort LEAA
04.04.2017 2016/116 Rådgivende sak Voss kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Forhandlingsforbud, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform Brudd på regelverket Avgjort SULE
26.09.2017 2016/194 Rådgivende sak Voss kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort KARS
1 2 3 441