Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3703

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
10.11.2008 2008/86 Rådgivende sak Helse Bergen HF Annet, Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort EPE
19.10.2015 2015/93 Prioritert rådgivende sak Notodden kommune Avvisning av tilbud, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort PEAA
02.04.2012 2010/287 Rådgivende sak Ringerike kommune Avvisning av tilbud, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Erstatning, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Habilitet, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SIBT
30.09.2013 2011/275 Rådgivende sak Universitetet i Bergen Annet, Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Klageadgang/klagefrist/karens, Konkurranseform, Reelle forhandlinger Brudd på regelverket Avgjort KRST
09.03.2009 2008/143 Rådgivende sak Porsanger kommune Annet, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Klageadgang/klagefrist/karens Brudd på regelverket Avgjort ISL
09.02.2021 2020/632 Rådgivende sak Molde Eiendom KF Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE
08.12.2008 2008/92 Rådgivende sak Kriminalomsorgens IT-Tjeneste (KITT) Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Erstatning, Frister, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ISL
19.06.2003 2003/25 Rådgivende sak Kongsberg kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Erstatning, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ABJ
14.11.2018 2018/226 Prioritert rådgivende sak Oslo kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
14.11.2018 2018/364 Prioritert rådgivende sak Oslo kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
1 2 3 371