Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4071

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.03.2022 2022/6 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort TOSI
19.05.2022 2022/552 Prioritert rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
18.05.2022 2022/546 Rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Trukket Avgjort MIHE
11.04.2022 2022/478 Rådgivende sak Bufetat Nord Regionkontor Nord Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet Trukket Avgjort MAMY
24.03.2022 2022/41 Rådgivende sak Sandefjord kommune Ulovlig tildelingskriterium, Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE
26.04.2022 2022/36 Rådgivende sak Helse Møre og Romsdal HF Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
05.04.2022 2022/35 Rådgivende sak Helgeland Havn IKS Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
19.04.2022 2022/34 Gebyrsak Allservice AS Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
29.04.2022 2022/326 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
29.04.2022 2022/322 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
1 2 3 408