Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4374

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
22.03.2024 2024/66 Prioritert rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MAUL
05.04.2024 2024/397 Rådgivende sak Larvik kommune Avvisning av leverandør Trukket Avgjort MAUL
19.03.2024 2024/39 Prioritert rådgivende sak Innherred Anskaffelser KO Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
17.04.2024 2024/271 Prioritert rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
21.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Frister Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort DAEI
05.04.2024 2024/213 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Avlysning/totalforkastelse Trukket Avgjort DAEI
15.03.2024 2024/207 Gebyrsak Sandnes kommune Ulovlig direkte anskaffelse Trukket Avgjort CAES
22.03.2024 2024/156 Prioritert rådgivende sak Finnmark fylkeskommune De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
16.01.2024 2023/999 Prioritert rådgivende sak Statens vegvesen Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort DAEI
21.04.2023 2023/99 Prioritert rådgivende sak Dyrøy kommune Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
1 2 3 438