Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
08.11.2023 2023/1017 Prioritert rådgivende sak Sula kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet Innkommet ASPE
11.11.2023 2023/1029 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Innkommet ASPE
30.06.2023 2023/516 Gebyrsak Ringsaker kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
20.09.2023 2023/695 Rådgivende sak Stavanger kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet CAES
19.09.2023 2023/797 Rådgivende sak Bergen kommune Tildelingsevaluering Innkommet CAES
06.11.2023 2023/1010 Gebyrsak Overhalla kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
03.11.2023 2023/1006 Prioritert rådgivende sak NAV Møre og Romsdal Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering Innkommet CAES
30.08.2023 2023/729 Rådgivende sak Tromsø kommune Tildelingsevaluering Innkommet daei
25.09.2023 2023/737 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Avvisning av leverandør Innkommet daei
26.09.2023 2023/856 Rådgivende sak Oslobygg KF Avvisning av tilbud Innkommet daei
1 2 3 6