Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 71

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
16.02.2024 2024/179 Rådgivende sak Alstahaug kommune Innkommet ASPE
27.02.2024 2024/186 Prioritert rådgivende sak Øygarden kommune De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
14.03.2024 2024/364 Rådgivende sak Nordfjord Miljøverk IKS Innkommet ASPE
21.03.2024 2024/404 Rådgivende sak Forsvarsbygg De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering Innkommet ASPE
16.04.2024 2024/480 Rådgivende sak Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
12.04.2024 2024/530 Rådgivende sak Arendal kommune Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
26.04.2024 2024/639 Rådgivende sak Landbruksdirektoratet Ulovlig tildelingskriterium Innkommet ASPE
16.05.2024 2024/531 Rådgivende sak Senja kommune og Mitra AS Innkommet ASPE
30.11.2023 2023/1104 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet CAES
15.02.2024 2023/1030 Gebyrsak Gamvik kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
1 2 3 8