Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.11.2023 2023/1006 Prioritert rådgivende sak NAV Møre og Romsdal Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering Innkommet CAES
07.09.2023 2023/744 Rådgivende sak Vygruppen AS De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
25.10.2023 2023/978 Prioritert rådgivende sak Herøy kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
15.11.2023 2023/993 Rådgivende sak Forsvarsbygg Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering Innkommet MAUL
08.11.2023 2023/1017 Prioritert rådgivende sak Sula kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet Innkommet ASPE
12.09.2023 2023/777 Prioritert rådgivende sak Verdal kommune Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
28.07.2023 2023/600 Rådgivende sak KinoNor De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud Innkommet MAUL
31.08.2023 2023/730 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet NIKL
18.09.2023 2023/802 Rådgivende sak Høgskolen i Innlandet Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet OLOT
28.09.2023 2023/857 Rådgivende sak Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid v/Ullensaker kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet MAUL
1 2 3 6