Gå til innhold

Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement

Kulturdepartementet har oppretta Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, med moglegheit for forlenging ved behov. Nemnda er uavhengig og skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konskevens av covid-19-pandemien. Nemnda er knytt til Klagenemndssekretariatet i Bergen.

 

Medlemmane i klagenemnda:

Leiar: Tore Lunde, professor (Bergen)

Medlem: Kiran Aziz, senioranalytiker (Oslo)

Medlem: Daniel Nordgår, førsteamanuensis (Kristiansand)

Medlem: Anne Margrete Fiskvik, professor (Trondheim)

Vara: Kristina Stenvik, stipendiat (Oslo)

Vara: Nils C. Hamsund Boberg, produsent/senioringeniør (Trondheim)

 

Les mer om bakgrunn for opprettelsen her.

mikrofon