Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer utvides

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer skal behandle klager knyttet til stimulerings- og kompensasjonsordningen for kultursektoren, som er etablert som en konsekvens av covid-19-pandemien. Klagenemnda ble opprettet og oppnevnt av Kulturdepartementet i desember 2020, og departementet utvider nå klagenemnda med to medlemmer for å styrke nemndas kapasitet.

De nye medlemmene av klagenemnda er:

  • Medlem: Morten Thuve, partner/revisor BDO (Oslo)
  • Medlem: Elin Melberg, kunstner/kurator/produsent (Stavanger)
  • Vara: Dag Aak Sveiner, direktør (Moss)

Les mer om utvidelsen her.

David Mark / Pixabay