Gå til innhold

Ny klagenemnd

Kulturdepartementet har opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle klager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene på kulturfeltet. Nemnda skal være tilknyttet Klagenemndssekretariatet i Bergen, og behandle klager over ordningene som forvaltes av Kulturrådet.

Funksjonen skal være på plass fra 1. januar 2021, og denne nye nemnda blir da det niende klageorganet som Klagenemndssekretariatet betjener. Klagenemndssekretariatet betjener fra før Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Konkurranseklagenemnda, Energiklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Medieklagenemnda og Frivillighetsregisternemnda. I tillegg overtar vi sekretariatsfunksjonen for Markedsrådet fra 1. januar 2021. Klagenemndssekretariatets samfunnsoppdrag er å sørge for en effektiv klagebehandling, som sikrer at rettssikkerheten blir ivaretatt.

Les mer om Kulturrådet og støtteordningene her.