Gå til innhold

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda ble opprinnelig oppnevnt for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, men ble senere forlenget frem til 31. desember 2022. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak Kulturrådet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Ikon for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Les meir om Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
25.07.2022 2021/1436 Sommerbris AS
Klagen tas ikke til følge
28.06.2022 2021/1681 Dalane Event AS
Klagen tas ikke til følge
28.06.2022 2021/1895 Stageway Teater AS
Klagen tas ikke til følge
27.06.2022 2021/1909 Stiftelsen Lillestrøm AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
27.06.2022 2021/1442 Parkteatret Scene AS
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling

Utvalde saker