Bakgrunnen for opprettelsen var å effektivisere håndhevelsen av regelverket. Offentlig sektor anskaffer årlig for over 400 milliarder årlig og en effektiv håndheving er viktig for å sikre regelverkets formål.

Klagenemnda har myndighet til å ilegge gebyr for ulovlige direkte anskaffelser som oppfyller vilkårene i loven. Disse avgjørelsene har rettslig bindende virkning for partene. For alle andre brudd har klagenemnda rådgivende myndighet. Klagenemndssekretariatet har myndighet til å avvise saker fra behandling i klagenemnda.

Alle kan klage inn en ulovlig direkte anskaffelse. For andre brudd kreves det rettslig klageinteresse.

Det er 10 medlemmer i klagenemnda. Nemnden sin leder er tidligere Høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.

For mer info om klagenemnda, klageprosessen og sakene som er blitt innklaget og avgjort, se nettsiden www.kofa.no

Ansvarlig for KOFA i Klagenemndssekretariatet er: Jonn Sannes Ramsvik. Han kan nås på : 55 19 30 00. Pressehenvendelser kan rettes enten til nemndas leder eller leder for Klagenemndssekretariatet.