Gå til innhold

KOFA-konferansen 2020

Klagenemndssekretariatet inviterer til KOFA-konferansen 2020. Dette året arrangeres konferansen for femtende året på rad, og vil gjennomføres som et digitalt arrangement. Vi har et innholdsrikt program som vi håper du finner interessant:

PROGRAM

  • Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, ønsker velkommen
  • Nemndsleder Sverre Nyhus deler erfaringer fra sitt første år som nemndsleder for KOFA
  • Advokat og nemndsmedlem Kristian Jåtog Trygstad gjennomgår utvalgt praksis fra KOFA det siste året
  • Professor ved UiB, Karl Harald Søvig, gjennomgår spørsmål knyttet til habilitet ved offentlige anskaffelser
  • Totis Kotsonis, partner i Pinsent Masons, skal snakke om «Practical issues arising from a crisis like Covid- 19 and its impact on procurement»
  • Nikolaj Aarø-Hansen, formann hos Klagenævnet for udbud, gjennomgår utvalgt praksis fra Klagenævnet det siste året
  • Advokat Anne Buan skal snakke om praktiske problemstillinger knyttet til anskaffelser av skytjenester

 

Pris for å delta på konferansen er 1.300 NOK. Merk at påmeldingen er bindende.

Sverre Nyhus har vært nemndsleder for KOFA siden juni 2019. Nyhus vil innlede konferansen med å fortelle om sine erfaringer fra året som har gått.

Kristian Jåtog Trygstad er et kjent navn innen anskaffelsesjussen og har vært nemndsmedlem i KOFA siden 2015. Han vil i år – som i fjor – gi oss en grundig gjennomgang av utvalgte avgjørelser fra KOFA det siste året. Trygstad jobber i dag som advokat i Advokatfirmaet Mageli og har gitt ut flere bøker innenfor regelverket om offentlige anskaffelser.

Karl Harald Søvig er dekan ved det juridiske fakultet i Bergen, med både statsrett og forvaltningsrett som sine fagområder. Han skal snakke om habilitet i anskaffelsesrettslig sammenheng. Klagenemnda behandler med jevne mellomrom saker som reiser spørsmål om rådgivers eller oppdragsgivers habilitet.

Dr. Totis Kotsonis er Competition, EU&Trade Partner hos Pinsent Masons i London. Han er også Member of the European Commission Expert Group on Public Procurement. Han skal holde det høyaktuelle foredraget, «Practical issues arising from a crisis like Covid- 19 and its impact on procurement».

Nikolaj Aarø-Hansen er formann hos Klagenævnet for Udbud i Danmark, og skal på samme måte som Trygstad redegjøre for de viktigste avgjørelsene fra Klagenævnet det siste året. Erfaringer fra Klagenævnet for udbud i vårt naboland, kan gi oss nye perspektiv i vårt arbeid med offentlige anskaffelser.

Anne Buan er advokat hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og har tverrfaglig kompetanse innen IT og teknologi, kontraktsrett og anskaffelsesrett. Hun skal holde et innlegg om anskaffelse av skytjenester som har vært gjenstand for et økende antall klagesaker for KOFA de siste årene.