Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
29.05.2024 2023/1136 H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
29.05.2024 2023/1155 Bokbasen AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
29.05.2024 2023/1161 Vigmostad & Bjørke AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
29.05.2024 2023/1162 Cappelen Damm AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
29.05.2024 2023/1164 Gyldendal ASA Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
10.01.2024 2023/1032 E24 Norges viktigste næringslivsavis AS Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
23.11.2023 2023/457 Bokbasen AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/455 Cappelen Damm AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/454 Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/456 Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
1 2 3 6