Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
10.01.2024 2023/1032 E24 Norges viktigste næringslivsavis AS Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas til følge Konkurranseloven Avgjort ALBS
23.11.2023 2023/457 Bokbasen AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/455 Cappelen Damm AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/454 Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/456 Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
23.11.2023 2023/453 H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
31.10.2023 2023/157 Schibsted ASA Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
09.05.2023 2023/231 Ikke offentlig Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Forvaltningsloven § 36 Avgjort ALBS
05.05.2023 2023/126 Plantasjen Norge AS Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
19.04.2023 2023/130 Plantasjen Norge AS Annet Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 5