Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Ikon for Konkurranseklagenemnda Konkurranseklagenemnda

Les mer om Konkurranseklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Konkurranseklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Konkurranseklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
17.11.2022 2022/1031 Ikke offentlig
Kravet tas delvis til følge
17.11.2022 2022/1032 Ikke offentlig
Kravet tas til følge
12.10.2022 2021/1665 del 2 Ikke offentlig
Klagen tas delvis til følge
05.07.2022 2022/620 DNB ASA
Kravet tas delvis til følge
29.06.2022 2021/1665 del 1 Ikke offentlig
Klagen tas delvis til følge