2024/0415 A-LARM bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: A-LARM bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 25.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet