Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
25.03.2024 2024/416 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/491 Mental Helse Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/497 Mental Helse Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/498 Blå Kors Norge Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
03.04.2024 2024/518 Pitstop Norge AS Offentlige oppgaver Lov om pengespill (pengespilloven) Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/608 Stiftelsen Evangeliesenteret Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/606 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/607 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.04.2024 2024/700 Et Slag av Gangen Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
14.05.2024 2024/790 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR