Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
02.04.2024 2024/498 Blå Kors Norge Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.04.2024 2024/573 Norsk narkotikaforebyggende forening Yrkes,- nærings- eller arbeidslivsorganisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
17.04.2024 2024/588 Polsk-Norsk Norsk-Polsk Kulturforening Samhold ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
22.04.2024 2024/608 Stiftelsen Evangeliesenteret Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
22.04.2024 2024/607 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
30.04.2024 2024/700 Et Slag av Gangen Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
14.05.2024 2024/790 Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/801 Hjelpekilden Norge Mangelfull søknad Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
16.05.2024 2024/802 Foreningen Jul på Karljohansvern Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
27.05.2024 2024/827 Klassisk Næringsinteresser, Annet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR