Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 284

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
06.05.2022 2022/378 Forbundet Mot Rusgift Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.05.2022 2022/480 Foreningen for barnepalliasjon FFB Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
06.05.2022 2022/482 Kvensk Finsk Riksforbund Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
06.05.2022 2022/550 Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ALBS
06.05.2022 2022/551 Norsk Revmatikerforbund Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ALBS
27.04.2022 2022/394 Akerselvens Baatforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
28.02.2022 2021/2163 Drøbak-Frogn Idrettslag Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om bingo (bingoforskriften) Avgjort ADKV
28.02.2022 2021/2184 Moldespeiderne Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om bingo (bingoforskriften) Avgjort ADKV
15.02.2022 2021/2008 Stjørna Fellesbingo/Fritun SA/Stjørna Idrettslag/Stjørna Pensjonistforening Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Forskrift om bingo (bingoforskriften) Avgjort ADKV
15.02.2022 2021/2150 Foreningen Meløy Frivilligsentral Lotteriverdig organisasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ADKV