Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 248

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
13.09.2017 2017/236 Caritas Norge, Regnskogfonder, Utviklingsfondet, FotoLotto AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/237 Charitech AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/238 FotoLotto AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/240 Stiftelse WWF Verdens Naturfond, SOS-barnebyer Norge Stiftelsen, Novamedia Norsk Postkodelotteri AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/241 Stiftelse WWF Verdens Naturfond, SOS-barnebyer Norge Stiftelsen, FotoLotto AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
27.10.2017 2017/244 Bymusikken Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ELOK
22.10.2018 2018/234 Avskjermet Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ELOK
09.03.2021 2020/936 Skilotto Norge AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ALBS
02.11.2021 2021/976 Stiftelsen WWF Naturfond, SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen og Unicef-Komiteen i Norge Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ADKV
24.10.2018 2017/364 Vellenes Fellesorganisasjon Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK