Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 244

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
20.05.2021 2021/544 O Kristoffersen Bingodrift AS Annet Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ADKV
18.05.2021 2020/505 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
18.05.2021 2020/930 Forening Linnerlene Lotteriverdig organisasjon Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort PIHY
18.05.2021 2020/960 Redd Barna Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
18.05.2021 2020/971 Redd Barna Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
18.05.2021 2021/627 Anonymisert Annet Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
18.05.2021 2021/647 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Furuset Sportsanlegg AS Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
03.05.2021 2020/691 Kiwanis International District Norden Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.05.2021 2020/692 Tempelridderordenen Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.05.2021 2020/693 Den norske Birgitta-Riksstorlosje Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV