Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 486

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
30.08.2018 2018/253 AKKS Trondheim Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Trukket ELOK
18.01.2019 2019/39 Drøbak Havneblues Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Trukket ALBS
27.01.2020 2019/605 Danseklubben Salsakompaniet Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort KARS
19.02.2020 2020/192 Fiskefestivalen på Bessaker Smålotteri Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Trukket CHJO
05.10.2020 2020/735 Trannel International Limited Annet Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
10.05.2023 2023/326 Máze Giehtadáidu Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Trukket ADKV
06.05.2024 2024/313 Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei Ny-, på- og ombyggingskostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Frivillig virksomhet, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.03.2024 2024/361 NOAH - For dyrs rettigheter ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
1 2 3 49