Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 486

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
06.06.2018 2018/141 Hjørundfjord Kulturvernlag Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ELOK
27.10.2017 2017/247 Trivselspatruljen 8150 Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
14.02.2018 2017/253 Ørsta brann og redning Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ELOK
16.09.2019 2019/4 NLM Søvassli Ungdomssenter og leirskole Smålotteri Klagen tas ikke til følge Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ELOK
16.09.2019 2019/31 Tranøy Kystlag Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ELOK
27.01.2020 2019/345 Stiftinga Bergsliminne Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ALBS
10.02.2020 2019/599 Kløfta Rotary Klubb Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ALBS
05.03.2020 2019/607 Vanylven Kirkelige Fellesråd Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort KARS
19.02.2020 2020/192 Fiskefestivalen på Bessaker Smålotteri Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Trukket CHJO
05.10.2020 2020/263 Troens ord Sandefjord Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort CHJO
1 2 3 49