Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 442

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
19.06.2024 2024/314 Trevarefest Næringsinteresser Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
19.06.2024 2024/487 Kultur for Folket Lukket organisasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
19.06.2024 2024/489 Evanger Bedehus Redusert søknadsbeløp Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
19.06.2024 2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
19.06.2024 2024/525 Oslo Maritime Kulturhavn Utleie Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
19.06.2024 2024/559 Musikkpedagogene Norge Yrkes,- nærings- eller arbeidslivsorganisasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
19.06.2024 2024/574 Samspill International Music Network Yrkes,- nærings- eller arbeidslivsorganisasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
19.06.2024 2024/604 Lauvøyfjorden Båtforening Private kostnader Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
19.06.2024 2024/825 Melbo Musikkforening Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill Avgjort ADKV
19.06.2024 2024/860 PINSEMENIGHETEN KLIPPEN Oversittet klagefrist Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
1 2 3 45