Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 244

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
23.08.2021 2021/965 Trønder-TV AS Annet Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort PIHY
17.09.2021 2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
23.08.2021 2021/833 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
23.08.2021 2021/831 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
21.06.2021 2021/682 Radio Øksnes BA Annet Klager får delvis medhold Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
21.06.2021 2021/651 The Rainbow Team Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
18.05.2021 2021/647 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Furuset Sportsanlegg AS Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
01.06.2021 2021/646 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Friskis & Svettis Oslo / Friskis & Svettis Fredrikstad Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
21.06.2021 2021/628 Youthmundus Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
18.05.2021 2021/627 Anonymisert Annet Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
1 2 3 25