Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 48

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
18.03.2024 2024/388 Stiftinga Herøyspelet Mangelfull søknad Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/390 Bærekraftige liv på Landås Mangelfull søknad Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
02.04.2024 2024/487 Kultur for Folket Lukket organisasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
26.02.2024 2024/294 NOK. SØR-VEST Frivillig virksomhet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/318 Bru og Sokn Bedehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Redusert søknadsbeløp Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
1 2 3 5