Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 48

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
16.02.2024 2024/255 Vikene Vel Annet Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Innkommet JOKR
26.02.2024 2024/294 NOK. SØR-VEST Frivillig virksomhet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
27.02.2024 2024/295 Junior- og Barneorganisasjonen Juba Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
23.02.2024 2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS Annet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
01.03.2024 2024/314 Trevarefest Frivillig virksomhet, Næringsinteresser Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/318 Bru og Sokn Bedehus Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
12.03.2024 2024/361 NOAH - For dyrs rettigheter ikke-demokratisk forening Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOAS
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
14.03.2024 2024/378 ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR Annet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet KARS
1 2 3 5