Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 28

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2022 2022/1796 Trannel International Limited Annet Lov om lotterier (lotteriloven) Innkommet ALBS
06.03.2023 2023/0159 Forbonde- og lasskjøreunionen Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
20.02.2023 2023/101 Oslo Quartet Series Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
20.02.2023 2023/102 Vestsiå Turlag Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
20.02.2023 2023/103 Alle kan spille Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
03.03.2023 2023/156 Ulefoss IdéForum Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
06.03.2023 2023/158 Oppdal Frivilligsentral Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
08.03.2023 2023/160 Stiftelsen Amathea Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
06.03.2023 2023/161 Foreningen Smak av kysten Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
06.03.2023 2023/162 Tranøy Båt og Velforening Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV