Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Totalt antall treff: 38

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Regelverk Status Saksbeh.
06.03.2019 2019/197 Ihlen Vel Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
31.01.2019 2019/82 Norsk Amatørteaterforbund Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
31.01.2019 2019/81 Vollkoia Turløyper Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
31.01.2019 2019/83 Kystkultursenteret Veiholmen i gammel og ny tid Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
30.01.2019 2019/80 Diabetesforbundet Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet ELOK
25.01.2019 2019/68 Elverum Frivilligsentral Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
25.01.2019 2019/70 Sunndalsøra Småbåtlag Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
21.01.2019 2019/43 Stiftinga Wittgenstein i Skjolden Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ELOK
18.01.2019 2019/39 Drøbak Havneblues Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Innkommet ELOK
16.01.2019 2019/35 SOS-barnebyer Norge Stiftelsen Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet ELOK