Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 12

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
01.07.2021 2021/1139 Den Norsk Druidorden FGDO Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
01.07.2021 2021/1140 Kiwanis International District Norden Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
01.07.2021 2021/1142 Rotary Forum Norge Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
28.06.2021 2021/1128 Radio Midtfylket AS Annet Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret, Forskrift om bingo (bingoforskriften) Innkommet ADKV
22.06.2021 2021/1100 O Kristoffersen Bingodrift Annet Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ADKV
17.06.2021 2021/1054 MIR Limited UK Ltd Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften Innkommet ALBS
03.06.2021 2021/965 Trønder-TV AS Annet Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Innkommet ADKV
14.05.2021 2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet ADKV
06.05.2021 2021/831 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet ADKV
06.05.2021 2021/833 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet ADKV