Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak fatta av Lotteritilsynet etter mellom anna pengespilloven, pengespillforskriften og forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i første instans, kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
19.06.2024 2024/860 PINSEMENIGHETEN KLIPPEN
Klagen tas ikke til følge
19.06.2024 2024/825 Melbo Musikkforening
Klagen tas ikke til følge
27.05.2024 2024/708 Lier Janitsjar
Klagen tas ikke til følge
27.05.2024 2024/703 Youth Activity Organization Worldwide
Klagen tas ikke til følge
27.05.2024 2024/704 Ronald McDonalds Barnefond
Klagen tas ikke til følge