Gå til innhold

Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.09.2021 2021/1054 MIR Limited UK Ltd
Klagen tas ikke til følge
21.09.2021 2021/1100 O Kristoffersen Bingodrift
Klager får delvis medhold
21.09.2021 2021/1128 Radio Midtfylket AS
Klagen tas ikke til følge
21.09.2021 2021/1139 Den Norsk Druidorden FGDO
Klagen tas ikke til følge
21.09.2021 2021/1140 Kiwanis International District Norden
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker