Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
26.05.2023 2023/238 Norsk Osteoporoseforbund
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/178 Stiftelsen Lademoen Kunsterverksteder
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/179 Diversify
Klagen tas ikke til følge
22.05.2023 2023/180 Stiftelse CSDI Watertech
Klagen tas ikke til følge
24.04.2023 2023/181 Det Norske Hageselskap
Klagen tas ikke til følge