Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak gjord av Lotteritilsynet etter lotterilova i første instans kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
21.03.2023 2023/133 Sjøgata Vel
Klagen tas ikke til følge
21.03.2023 2023/95 Tempelridderordenen
Klagen tas ikke til følge
21.03.2023 2023/80 Palmera
Klagen tas ikke til følge
06.03.2023 2023/47 Kunst og design i skolen
Klagen tas ikke til følge
13.03.2023 2023/50 ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
Klagen tas ikke til følge