Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
05.02.2024 2023/1222 Nuax AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ADKV
16.04.2024 2024/132 Dag Rune Flåten Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
29.04.2024 2024/157 Agva Kraft AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas til følge Markedsføringsloven, Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester Avgjort ADKV
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
21.03.2023 2022/1671 Motkraft AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ALBS
21.03.2023 2022/1803 Agva Kraft AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ALBS
16.12.2022 2022/1579 Tinde Energi AS Annet Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ELIS
28.04.2021 2021/349 Sports Nutrition AS Forbudet mot skjult reklame, Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
10.03.2021 2021/366 Jostein Knoph Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
28.04.2021 2021/645 Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL