Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
09.03.2023 2022/1385 Blivakker.no AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1386 Blush AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1387 Cover Brands AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
27.02.2022 2022/151 Joakim Sørbø Snerte Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
16.12.2022 2022/1573 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort ADKV
16.12.2022 2022/1579 Tinde Energi AS Annet Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ELIS
17.01.2023 2022/1659 Hagelandsgruppen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
21.03.2023 2022/1671 Motkraft AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ALBS
30.01.2023 2022/1687 NOAH - for dyrs rettigheter Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
21.03.2023 2022/1803 Agva Kraft AS Krav om dekning av sakskostnader Kravet tas delvis til følge Forvaltningsloven Avgjort ALBS