Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 57

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
15.03.2024 2024/384 Snushjem.no AS Alkohol- eller tobakksreklame Tobakksskadeloven Innkommet ADKV
20.03.2024 2024/401 Swedish Match Sales Norway AS Alkohol- eller tobakksreklame Tobakksskadeloven Innkommet ADKV
15.05.2024 2024/797 Agva Kraft AS Krav om dekning av sakskostnader Forvaltningsloven Innkommet ADKV
02.12.2022 2022/944 Agva Kraft AS og Finn Erik Gaarder Arctander Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
06.12.2022 2022/966 Nordlysenergi AS og Stefan Manov Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/967 Motkraft AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
09.03.2023 2022/1385 Blivakker.no AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1386 Blush AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
09.03.2023 2022/1387 Cover Brands AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
16.12.2022 2022/1573 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort ADKV
1 2 3 6