Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 57

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
01.09.2021 2021/1069 Happy Price Everyday AS Avvisning av klage Klagen tas ikke til følge Forvaltningsloven Avgjort KRCL
26.05.2020 2020/357 Elling André Lillefuhr Saklig klageinteresse Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
23.06.2020 2020/615 Norsk Bildelsenter AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
05.03.2020 2020/197 Stein Illevold Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
12.11.2020 2020/1232 Arve Kleiven Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
10.03.2021 2021/366 Jostein Knoph Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
28.04.2021 2021/645 Elling André Lillefuhr og Carsten Teigland Lygre Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
18.06.2021 2021/972 Jens Kratholm Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
16.06.2021 2021/974 Bjørn Iversen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
16.06.2021 2021/998 Tron Egil Høyrem Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort KRCL
1 2 3 6