Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.12.2020 2020/1211 Sigarcom AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
12.11.2020 2020/1232 Arve Kleiven Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
17.02.2020 2020/13 Imperial Tobacco Norway AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
05.03.2020 2020/197 Stein Illevold Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
13.05.2020 2020/319 Nordic Cigars AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
26.05.2020 2020/357 Elling André Lillefuhr Saklig klageinteresse Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
03.06.2020 2020/422 M. Sørensen AS Alkohol- eller tobakksreklame Klagen tas ikke til følge Tobakksskadeloven Avgjort NNNN
23.09.2020 2020/563 Visjon TV & Webshop AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
23.06.2020 2020/615 Norsk Bildelsenter AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
22.10.2020 2020/687 Vitability AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
1 2 3 6