Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.06.2023 2023/420 Snapfix (Ernis Norway AS) Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.06.2023 2023/421 Simone Binaghi Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
10.10.2023 2023/816 Karl Ivar Larsen Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
27.10.2023 2023/921 Fkort AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort ADKV
29.04.2024 2024/157 Agva Kraft AS Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas til følge Markedsføringsloven, Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester Avgjort ADKV
26.12.2021 2021/1947 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Villedende/uriktig handelspraksis, Urimelige avtalevilkår Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
08.07.2022 2022/729 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
16.12.2022 2022/1573 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort ADKV
23.06.2020 2020/615 Norsk Bildelsenter AS Nedprioritering av saker Klagen tas ikke til følge Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv. Avgjort NNNN
1 2 3 6