Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 54

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
23.09.2020 2020/563 Visjon TV & Webshop AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
22.10.2020 2020/687 Vitability AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Aggressiv handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort NNNN
28.04.2021 2021/349 Sports Nutrition AS Forbudet mot skjult reklame, Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
08.07.2022 2022/729 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/944 Agva Kraft AS og Finn Erik Gaarder Arctander Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
06.12.2022 2022/966 Nordlysenergi AS og Stefan Manov Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
02.12.2022 2022/967 Motkraft AS Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven Avgjort KRCL
16.12.2022 2022/1573 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Urimelig handelspraksis, Villedende/uriktig handelspraksis, Krav til dokumentasjon Klagen tas delvis til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort ADKV
26.12.2021 2021/1947 Route66usa Info AS og Arve Stallvik Villedende/uriktig handelspraksis, Urimelige avtalevilkår Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven, Pakkereiseloven Avgjort KRCL
16.04.2024 2024/132 Dag Rune Flåten Særlig former for markedsføring (mfl. §§ 11 -18) Klagen tas ikke til følge Markedsføringsloven Avgjort ADKV
1 2 3 6