Markedsrådet

Markedsrådet er klageinstans for vedtak som Forbrukertilsynet fatter etter markedsføringsloven kapittel 1 til 5, samt vedtak fattet av Helsedirektoratet etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36. I tillegg er Markedsrådet klageinstans for vedtak fattet av Daglivaretilsynet etter lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden §§ 15 til 17.

Ikon for Markedsrådet Markedsrådet

Les mer om Markedsrådet

 

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Markedsrådet

 

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Markedsrådet

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
04.04.2024 2024/307 Forbrukerrådet
Klagen tas ikke til følge
05.02.2024 2023/1222 Nuax AS
Kravet tas delvis til følge
05.12.2023 2023/603 Nuax AS
Klagen tas delvis til følge
27.10.2023 2023/399 Thomas Holstad
Klagen tas delvis til følge
27.10.2023 2023/921 Fkort AS
Klagen tas ikke til følge

Utvalgte saker