Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 169

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
26.09.2023 2023/0620 Fin Radio Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier Avgjort KARS
11.09.2023 2023/0416 Manymore AS Forskrift om tilskudd til filmformidling Avgjort PIHY
11.09.2023 2023/0424 Stær AS Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Avgjort KARS
11.09.2023 2023/0417 Manymore AS Krav om dekning av sakskostnader Avgjort PIHY
11.09.2023 2023/0429 Arctic Action AS Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Avgjort KARS
11.09.2023 2023/0430 Miksapix Interactive AS Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak Avgjort KARS
24.07.2023 2023/0431 Sahibzada Films Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
24.07.2023 2023/0432 Sahibzada Films Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
24.07.2023 2023/0433 Sahibzada Films Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Avgjort KARS
22.06.2023 2023/0312 Midtsiden AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Avgjort PIHY