Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
22.02.2024 2024/0282 Nordisk Film Production AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet KARS
06.03.2024 2024/0327 Qvisten Animation AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PIHY
02.11.2023 2023/1004 NORA, GramArt, Creo og Norsk Tonekunstnersamfund Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Innkommet PIHY