Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 5

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
30.04.2024 2024/697 Sydvesten lokalavis AS Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Innkommet KARS
16.05.2024 2024/799 Dag og Tid Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Innkommet KARS
22.02.2024 2024/0282 Nordisk Film Production AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet KARS
03.06.2024 2024/878 Qvisten Animation AS Krav om dekning av sakskostnader Innkommet PIHY
06.05.2024 2024/720 Creo - Forbundet for kunst og kultur og Artistorganisasjonen GramArt Krav om dekning av sakskostnader Innkommet PIHY