Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 6

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
06.07.2022 2022/0997 Manymore AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PIHY
11.07.2022 2022/1013 Manymore AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PIHY
22.12.2022 2022/1800 Qvisten Animation AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet PIHY
09.01.2023 2023/0011 Storstein Film Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet INAR
10.01.2023 2023/0012 Vesterålen Regionråd Annet Innkommet INAR
17.03.2023 2023/0196 Ariel Film Emilie Beck Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet PIHY