Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 19

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
23.09.2019 2019/584 Nordnorsk filmsenter AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet KARS
17.09.2019 2019/583 Zennor Films Ltd Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet KARS
08.07.2019 2019/427 Dugnadstv AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Innkommet KARS
08.07.2019 2019/428 Asker og Bærum Lokalradio AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
08.07.2019 2019/434 Norsk Lokalkringkasting Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
08.07.2019 2019/435 Radio Hurum AL Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
18.06.2019 2019/0387 Tech Media Bureau Rolf Pedersen Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
06.05.2019 2019/327 Ole Sebastian Kåss Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA
06.05.2019 2019/328 Ole Sebastian Kåss Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA
06.05.2019 2019/326 Ellen Ugelstad Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA