Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 21

Dato Saknr. Klager Avgjørelse Status Saksbeh.
02.09.2019 2019/541 Storm Rosenberg AS Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet KARS
08.07.2019 2019/427 Dugnadstv AS Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Innkommet KARS
08.07.2019 2019/428 Asker og Bærum Lokalradio AS Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
08.07.2019 2019/434 Norsk Lokalkringkasting Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
08.07.2019 2019/435 Radio Hurum AL Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
18.06.2019 2019/0387 Tech Media Bureau Rolf Pedersen Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Innkommet KARS
06.05.2019 2019/327 Ole Sebastian Kåss Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA
06.05.2019 2019/328 Ole Sebastian Kåss Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA
06.05.2019 2019/326 Ellen Ugelstad Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk Innkommet PEAA
03.04.2019 2019/263 Puzzle Filmproduksjon AS Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon Innkommet KRCL