Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, inkludert § 4-7 som gjelder ulovlig pengespillreklame. Nemnda behandler også klager over Medietilsynets vedtak etter bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier og forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
03.02.2023 2022/1808 Bakkar og Berg Media AS
Krav tas delvis til følge
03.02.2023 2022/1809 Bakkar og Berg Media AS
Krav tas delvis til følge
03.02.2023 2022/1664 AS Fidalgo
Klagen tas ikke til følge
06.03.2023 2022/1583 Three Wishes Productions AS
Klagen tas ikke til følge
03.02.2023 2022/1285 Cinenord AS
Klagen tas ikke til følge