Gå til innhold

Medieklagenemnda

Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak etter kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven, lov om åpenhet om eierskap i medier, forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og forskrift om tilskudd til samiske aviser. I tillegg behandler Medieklagenemnda klager over Norsk filminstitutt og de regionale filmsentrene sine vedtak etter regelverket om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Ikon for Medieklagenemnda Medieklagenemnda

Les mer om Medieklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Se statistikk for Medieklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Medieklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Klager
09.08.2019 2019/488 United International Pictures AS
Klagen tas ikke til følge
18.06.2019 2018/361 Radio Bø SA
Klagen tas ikke til følge
18.06.2019 2018/389 Even Hafnor
Klagen tas ikke til følge
18.06.2019 2018/469 Strix Television AS
Klagen tas til følge
01.03.2019 2018/227 A-Media AS
Klagen tas ikke til følge