Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda. Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Organet er underlagt Nærings -og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen for opprettelsen av et felles sekretariat er et ønske om å tilrettelegge for en kostnadseffektiv drift av sekretariatsfunksjonen for ulike nemnder. Sekretariatet holder til i Bergen og har for tiden tretten ansatte. De tretten ansatte består av elleve jurister og to administrativt ansatte.

Tildelingsbrev til Klagenemndssekretariatet for 2018

Statsbudsjettet 2017: Tildelingsbrev til Klagenemndssekretariatet