Gå til innhold

2003/0150 Skifte Eiendom/Forsvarsbygg

Innklaget:Skifte Eiendom/Forsvarsbygg
Klager:CatalystOne AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn:21.07.2003
Avsluttet:26.08.2003
Status:Avgjort
Avgjort av: